PERSONVERNERKLÆRING FOR KOMON STAGEWAY AS

1. Behandling av personopplysninger i Komon-Stageway AS

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss og eller melder deg på arrangementer vil Komon-Stageway AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er

Komon-Stageway AS v. daglig leder Arne Svare
Grefsenveien 9 A, 0482 Oslo
Org.nr. 997 249 275

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte michela@komon-stageway.no

2. Hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

a) Ved påmelding til våre arrangementer innhenter vi navn, telefonnummer, e-post, navn på nærmeste pårørende og informasjon om forhold som krever spesiell tilrettelegging under arrangementet fra deg.

b) Ved henvendelser som kommer inn til oss lagres navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

c) Dersom du bruker chatte-funksjon på vår hjemmeside komon-stageway.no vil navn og e-postadresse lagres, samt korrespondansen som skjer via chatte-funksjonen.

3. Hva er formålet med innsamlingen av personopplysninger, og på hvilket grunnlag gjør vi dette?

a) Ved påmelding til arrangementer: Ved påmelding til våre arrangementer behøver vi navn og kontaktinformasjon for å kunne gjennomføre bestillinger i forbindelse med arrangementet, tilrettelegge for eventuelle spesielle behov og komme i kontakt med deg vedrørende forhold som knytter seg til arrangementet. Personopplysningene behandles på grunnlag av ditt samtykke ved påmelding til arrangementet.

b) Ved henvendelser til oss: Ved henvendelser behøver vi din kontaktinformasjon for best mulig kunne bistå deg med det du lurer på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, hvor evt. overdragelse av personopplysninger til tredjeparter kan være hensiktsmessig for å ivareta våre forretningsmessige interesser.

c) Ved bruk av chatte-funksjon: Ved henvendelser via chattefunksjons behøver vi din kontaktinformasjon for best mulig kunne bistå deg med det du lurer på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Se punkt 4 for detaljer.

4. Utlevering og innhenting av personopplysninger til og fra andre

I noen tilfeller vil det være nødvendig å utlevere personopplysninger til leverandører av tjenester, f.eks. innen IT- og skytjenester. For gjennomføringen av arrangementer vil det være nødvendig å oppgi personopplysninger til våre samarbeidspartnere i forbindelse med bestillinger av f.eks. reiser, mat og opphold i forbindelse med arrangementer.

Vi vil innhente data fra tredjeparter, herunder e-post-adresser og informasjon fra vår oppdragsgiver – vanligvis den som står som arrangør av arrangementet.

Vi bruker leverandøren PureChat til chattefunksjon på vår hjemmeside. Når du oppgir opplysninger gjennom chattefunksjonen lagres disse på PureChats servere i USA. PureChat overfører opplysningene til oss, og har inngitt garanti om at alle opplysningen behandles i tråd med denne erklæring og etter gjeldende personvernlovgivning.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Av regnskapsmessige årsaker vil navn oppgitt i forbindelse med påmelding til arrangement bli lagret i 5 år. Øvrige personopplysninger innhentet i forbindelse med påmelding til arrangementet vil bli slettet ett år etter avslutning av arrangementet. Vi lagrer disse i ett år for å kunne følge opp eventuelle henvendelser fra deg eller oppdragsgiver knyttet til arrangementet også i etterkant.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg – sletting av opplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no .

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til michela@komon-stageway.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.  Dette kan du gjøre ved å sende e-post til michela@komon-stageway.no. Dersom du er påmeldt et arrangement, og du ber om sletting av personopplysninger før gjennomføringen av dette kan dette påvirke dine muligheter til å delta på eller motta informasjon om arrangementet.

7. Klager

 Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no .

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.