KICK-OFF

ET KICK-OFF skal gi deltakerne et klart bilde av hva, og ikke minst gi motivasjon og energi til å kaste seg over oppgavene som ligger foran dem.

Det er viktig å sette sammen et nøye tilpasset sett av virkemidler for å lykkes med denne oppgaven.

Allerede ved valg av arena har man satt viktige rammer for hvordan opplevelsen av arrangementet skal bli. I tillegg må det faglige budskapet på et Kick-Off være gjennomtenkt. Det er riktignok ofte den minst kostnadskrevende delen av arrangementet, men like fullt kanskje den aller viktigste.

Hvis deltakerne skal sitte igjen med noe annet enn minnet om en hyggelig fest med gode kolleger dagen etter, så er innsatsen man legger i å utvikle tydelige og treffende budskap svært verdifull.

Komon-Stageway har gjennomført et utall Kick-Off’s i Norge og utlandet, for en rekke forskjellige selskaper. La oss få muligheten til å gjøre ditt Kick-Off til ditt viktigste arrangement.

Planlegger du et kick-off eller har spørsmål rundt dette, kontakt oss her.