MESSER

Planlegging og gjennomføring av en god messe er relativt tidkrevende. Vi i Komon-Stageway har gjennomført messer i over 20 år for våre kunder, og har den nødvendige erfaringen som skal til for å sikre deg et vellykket resultat. I tillegg har vi gode planleggingsverktøy og logistikkfunksjoner som gjør oss i stand til å gjennomføre din messe på en kostnadseffektiv måte.

Vi legger vekt på at vi i samarbeid lager en god plan for utnyttelse av det tilgjengelige arealet og vi sørger for velfungerende infrastruktur. Et messeområde kan fort oppleves som både rotete og kaotisk uten skikkelig planlegging og stram styring av den enkelte utstiller/stand.

En messe kan være en integrert del av et større arrangement, som for eksempel et seminar eller en kongress. En slik messe må
planlegges over en annen lest enn en åpen publikumsmesse. Men effekten er den samme – en unik arena for en-til-en kommunikasjon.

Planlegger du en messe eller har spørsmål rundt dette, kontakt oss her.