KONGRESSER & SEMINARER

Gjennom et tett samarbeid med deg og ditt firma vil vi kunne utvikle unike løsninger basert på denne erfaringen.

Vi starter med å definere tydelige målsettinger og rammer for arrangementet, samtidig som vi setter oss godt inn i din virksomhet og målgruppe.

Å velge riktig foredragsholdere er vesentlig for arrangementets innhold og profil, og vi har meget god kjennskap til profesjonelle foredragsholdere i og utenfor Norden. I mange tilfeller vil kongressen/seminaret ledes av en profesjonell programleder. Også på dette området har vi utmerket kjennskap til det Nordiske markedet.

Valget av lokasjon er svært viktig for arrangementet. De ulike har ulike egenskaper som passer til ulike arrangementstyper. Det være seg logistikkløsninger, utforming, fasiliteter, kapasitet, pris etc. Vi kjenner arenamarkedet godt og kan gi dere verdifulle råd i prosessen.

Planlegger du kongresser & seminarer eller har spørsmål rundt dette, kontakt oss her.